Share on facebook
Mesečni horoskop
Poruke univerzuma
Godišnji horoskop
Tema meseca
Najava dešavanja
Prijatelji sajta

Mozete nas pronaći na:

facebook

Merkur u kontaktu sa drugim planetama

Merkur u kontaktu sa drugim planetama20.09.2010.

 

   Planeta Merkur u astrologiji predstavlja svesni um, kao i svaki oblik komunikacije. Takođe, predstavlja nagon da se inteligencija i određena zapažanja izraze govorom ili nekom veštinom. Pored toga, njegova osnovna potreba je da se povezuje sa drugima i da širi znanje tj. da uči.

   Aspekti koje Merkur obrazuje sa ostalim planetama, otkrivaju dinamiku i intenzitet razmišljanja, govora i pokreta, ali i način na koji ta planeta deluje unutar osobe tj. na njenu mogućnost prilagođavanja okolini, kao i na način formiranja stavova.

Merkur_u_susretu_s_drugim_planetama   Njegov princip je dominantan u periodu detinjstva. To je period kada dete učeći da hoda i govori upoznaje svet koji ga orkužuje. Tada uči prve pojmove, počinje da razlikuje ljude i prepoznaje predmete. Zatim polaskom u školu dolazi do prvog ispita prilagođavanja na okolinu, što je bitna Merkurova funkcija.

   Merkur je izuzetno važan element u celokupnom razvoju ličnosti, jer pomaže svakoj osobi da otkrije i poveže nesvesne sadržaje sa osećanjima i svesnim ponašanjem.

   Ukoliko osobu tokom života prate određeni problemi poput lošeg uspostavljanja komunikacije sa novim ljudima, sukobljavanja sa okolinom zbog rigidnih stavova, problemi sa psihom i nervima, kao i mogući problemi sa govorom ili kretanjem, sigurno je da to prati izazovan aspekt Merkura sa nekom planetom. Naravno, kao i u svim ostalim kontaktima u natalnoj karti, sam aspekt planete Merkur ne može ukazati na nešto konkretno bez sagledavanja ostatka horoskopa, ali na objektivnom nivou može se dobiti opšta slika aspekta.

Merkur – Sunce

   Kako je Merkur planeta koja uvek prati Sunce i ne može odmaći više od 28 stepeni, jedini aspekt koji mogu obrazovati je konjunkcija. To samo potvrđuje koliko je Merkur bitan za razvoj čovekove ličnosti i njenog izražavanja. Kada je planeta u konjunkciji sa Suncem naziva se spaljenom planetom, što uglavnom slabi njeno povoljno ispoljavanje, osim kada je ta konjunkcija orbisa manjeg od 17' (minuta) što se naziva kazimi, ili planeta koja je u srcu Sunca. Onda ona deluje kao da je obasjana Sunčevim najlepšim zracima. Obe ove planete su vezane za svesno ponašanje, za ono što se naziva racionalnim nastupom.

Merkur_u_susretu_s_drugim_planetama2   Osobe koje u svojoj natalnoj karti imaju spaljenog Merkura mogu biti prenaglašeno intelektualno aktivne, i mogu se izuzetno dobro izražavati bilo kroz govor ili pisanje. Ono što ovaj aspekt nosi kao opasnost, jeste mogućnost da osoba formira rigidne stavove i mišljenja, a da sam proces razmišljanja bude bitno obojen egom. Subjektivnost je veoma naglašena kako u razmišljanju tako i u komunikaciji sa drugima, što svakako stvara određene probleme u odnosima. Ovo je naročito čest slučaj kada se ovaj aspekt nalazi u vatrenim ili fiksnim znacima. Osoba može biti ekstremno tvrdoglava, nepristupačna i sklona neuvažavanju tudjih stavova.

   Zadatak koji se sa ovim aspektom mora savladati, jeste objektivno sagledavanje kao i izbegavanje formiranja veoma krutih I egocentričnih stavova i izjava. Kada se savladaju prepreke koje ovaj aspekt nosi, može se iskoristiti mnogo dobrog što nudi. Često daje izuzetne stvaraoce u sferi pisanja ili poslovanja. Velika misaona energija može se usmeriti na pisano izražavanje, govorništvo, marketing, a mnogi uvaženi predavači imaju ovaj aspekt. Osoba može pokazati izuzetan intelektualni potencijal, gotovo genijalnost i biti sposobna da veoma jasno i praktično primeni tu svoju inteligenciju. U kontaktu ove dve planete važno je potražiti, saslušati i uvažiti tuđe mišljenje, biti fleksibilan i imati razumevanje za drugačije stavove.

Merkur – Mesec

   Kontakt ove dve planete retko izaziva neke veće probleme, osim ako njihov aspekt nije dodatno opterećen drugim faktorima koji mogu izazvati probleme. U svakom slučaju i oni manji problemi koje ovaj aspekt može doneti, lako se mogu rešavati jer su i Mesec i Merkur prilagodljivi. Aspekt između njih, a naročito konjunkcija, daje osobi mogućnost da svoje najdublje potrebe prepozna i izrazi rečima. Ljudi koji u svom horoskopu imaju dobar aspekt Meseca i Merkura sposobni su da svoje emocije lako i otvoreno izražavaju, pa su samim tim sposobni lakše da razumeju druge ljude. Pored toga, dobar odnos ovih dveju planeta kao i konjunkcija mogu dati natusu talenat i želju za bavljenjem psihoterapeutskim radom, jer Merkur daje sposobnost analize nesvesnih potreba.

Merkur_u_susretu_s_drugim_planetama3   Neharmonični aspekti ovih dveju planeta mogu doneti određene probleme u komunikaciji i prilagođavanju okolini, naročito u periodu detinjstva, iz prostog razloga jer Merkur obojen Mesecom svaki osećaj stavlja pod duboku analizu, pa samim tim nosi i mogućnost preosetljivosti koja se ispoljava u odnosu sa drugima. Najočiglednija, a ujedno najlošija manifestacija koju ovaj aspekt može dati jeste mucanje i druge smetnje u govoru kao nesigurno ili nejasno izražavanje. Neizbalansirana energija ovog aspekta može izazvati probleme u svakodnevnoj komunikaciji, jer osoba ne ume jasno i nedvosmisleno da se izražava. Ovaj problem naročito može biti izražen ako osoba zbog prirode svog posla mora da komunicira sa većim brojem ljudi ili ako joj je posao vezan za javnost. Ovim ljudima se zbog manjka koncentracije preporučuje primena bilo koje tehnike jačanja iste. Još jedna veoma važna stvar koju nose izazovni aspekti Merkura i Meseca, je problem u svakodnevnoj komunikaciji sa majkom. Osoba bi morala da kao rešenje uspostavi blisku, jasnu i nedvosmislenu komunikaciju sa njom, tj. da jasno izrazi svoja osećanja, želje i potrebe. Kada to uspe, biće joj omogućeno produktivno korišćenje energije ovih aspekata.

Merkur – Venera

   Kako se i jedna i druga planeta ne udaljavaju mnogo od Sunca, jedini važni aspekti koje one mogu formirati su konjunkcija i sekstil. Dobre strane njihovog kontakta su što olakšavaju izražavanje osećanja kao i njihovo definisanje. Pored toga, nose talenat za pisanje, naročito poezije, komponovanje i pevanje. U konjunkciji ovih planeta koja je dodatno opterećena, može doći do sukoba razuma i osećanja. Merkur_u_susretu_s_drugim_planetama4U zavisnosti od pozicije u znaku (jači Merkur ili jača Venera) dominiraće razum ili osećajnost. U tom slučaju veoma je važno pronaći meru i izbegavati ekstrem u bilo kom segmentu.

   Neravnoteža uticaja ovih planeta može izazvati brojne probleme, pa je na samoj osobi, njenom karakteru i njenom iskustvu da proceni kada se treba voditi osećanjima, a kada razumom, ne zaboravljajući da su oba principa neophodna za normalno funkcionisanje.

Merkur – Mars

   Ove dve planete mogu formirati sve važne aspekte, ali u svakom slučaju njihov kontakt donosi to da Marsova brzina i preciznost poboljšavaju Merkurove kvalitete kao što su sposobnost jasne percepcije, kao i brz i prodoran um. Razlika između mekih i izazovnih aspekata ovih planeta je ustvari isto što i razlika između brzine i brzopletosti.

   Lagani aspekti daće iskrenost, oštroumnost, jasan i precizan govor, kao i sposobnost planiranja i donošenja brzih, ali ispravnih odluka. Ovde se vidi skladan spoj uma i energije, pa je osoba oštroumna, rado polemiše, nastupa logično i najčešće u verbalnom duelu izlazi kao pobednik. Voli brzu ali sigurnu vožnju, sportskog stila.

Merkur_u_susretu_s_drugim_planetama5Napeti aspekti mogu doneti brzopletost, nepromišljenost kao i grubost u izražavanju u smislu da jezik često bude brži od pameti. Takođe, ovakvi aspekti mogu dati osobi stalnu potrebu za konfliktom, svađama i večitom borbom da dokaže da je uvek u pravu.

Kako Mars uvek traži borbu, ovde bi njegovu energiju bilo najpraktičnije iskoristiti kroz naučni rad, istraživanje, sportska takmičenja (mnogi atletičari imaju naglašen kontakt ovih planeta kao i vozači na automobilskim trakama) ali i razne kvizove znanja. Pored toga, ljudi sa ovim aspektom imaju veoma izraženu preciznost u pokretu, te mogu popravljati najsitnije mehanizme poput časovničarskih, zatim mogu biti vrhunski hirurzi, ali mogu praviti i najlepše, samim tim i najteže ručne radove. Neusaglašena energija ove dve planete na fizičkom planu može doneti mnoštvo nezgoda i povreda izazvanih brzopletošću. Kod kontakta Merkura i Marsa veoma je važno savladati tehnike opuštanja, poput joge ili vežbi pravilnog disanja.

Merkur – Jupiter

   Kako je Jupiter planeta širenja i ekspanzije, u kontaktu sa Merkurom daje veliki fond reči, lakoću u izražavanju, naglašen talenat za učenje stranih jezika, kao i za prenošenje stečenog znanja drugima. Takođe, svakako će dati ljubav prema putovanjima, naročito dalekim, kao i određenu vrstu avanturizma. Ljudi koji u svojoj karti imaju dobro integrisan kontakt ove dve planete imaju izražen optimizam u svim životnim situacijama. Umeju dati pravi savet ukoliko ga neko zatraži i umeju pružiti utehu ili uliti nadu za dalje.

   Kod dobrog aspekta ovih planeta ideje su protkane posebnim nadahnućem i verom u njihovu realizaciju, što Merkuru svakako olakšava da na svom nivou to realizuje i ostvari praktično.

   Dobar aspekt ovih planeta vezuje se za uspeh u obrazovanju, trgovini i putovanjima ili turizmu.

Merkur_u_susretu_s_drugim_planetama6   Nasuprot tome, izazovni aspekti koje ove dve planete mogu obrazovati doneće probleme vezane za izražavanje, putovanja i obrazovanje (naravno u zavisnosti od ostatka horoskopa). Kad se ovakvi kontakti loše koriste mogu doneti sklonost ka preuveličavanju, laganju ili prevelikim obećanjima sa malo ostvarivanja. Jupiterijanska priroda ovde svakako lako daje naivnost, lakovernost i neoprez, što može izazvati probleme pri sklapanju poslova ili reazilzacije utvrđenih dogovora.

   Ono što ljudi sa ovakvom postavkom moraju naučiti, je da poštuju poverenje koje im drugi ljudi ukazuju, kao i da ne daju olako obećanja koja ne mogu ispuniti, jer ih ljudi ne mogu ceniti samo zbog njihovih dobrih namera, već ih cene po onome što urade. Osobe sa lošim aspektom mogu jednostavno imati problem sa obrazovanjem jer ga ne vrednuju ili pak mogu imati problem u smislu da drugi ne vrednuju njihovo znanje. Pozitivni aspekti ovih planeta daju pojedincu stalnu potrebu da svoje znanje širi bilo kroz formalno obrazovanje, bilo tako što će sam tragati za odgovorima i truditi se da proširi horizonte svoga uma.

Merkur – Saturn

   Kako je Saturn planeta koju u astrologiji nazivaju veliki učitelj i kako predstavlja mudrost stečenu kroz iskustvo, a Merkur je planeta koja predstavlja znanje, onda ljudi sa ovakvim kontaktom uče upravo kroz razna iskustva koja stiču tokom života. Od prirode aspekta koji ove dve planete obrazuju zavisiće i priroda iskustava kroz koja se prolazi. Na koji način se prolazi kroz ta iskustva opisaće znaci u kojima su planete položene. Ni za jedan aspekt koji obrazuju Merkur i Saturn, pa čak ni za sekstil i trigon, ne može se reći da će iskustva biti lepa i laka, jer Saturn uvek stvara neku poteškoću upravo iz razloga da bi čovek nešto naučio iz određene situacije. Razlika je u tome što će sa harmoničnim aspektima osoba pre shvatiti i uvideti svrhu, dok će sa izazovnim do zaključka doći posle određenog napora i patnje.

Merkur_u_susretu_s_drugim_planetama7   Na psihološkom nivou izazovni aspekti mogu doneti probleme koji se manifestuju kao strah, sumnja i nesigurnost, te Merkur ovde gubi svoju sposobnost da jasno definiše osećanja, misli i saznanja, a samim tim i sposobnost da iste verbalno izrazi. Na fizičkom nivou mogu se javiti hronične tegobe sa disanjem, ali takođe i problem sa govorom, poput mucanja koje upravo izazivaju prekidi u procesu disanja. Osnovna lekcija koja se mora savladati je sticanje hrabrosti da se kaže jasno šta je to što muči, pritiska osobu, jer su ovi ljudi skloni da se kriju iza zida ćutanja ili pak preterane govorljivosti koja prelazi u brbljanje o nevažnim stvarima. Za ljude sa ovakvim kontaktom teško da će nešto biti dovoljno dobro, jer su preterano kritični i skloni analizi do najsitnijih detalja. Kritikuju i sebe i druge i svemu nalaze manu. Formiraju krute stavove i čvrsto ih se drže. Ovo su često usamljeni ljudi upravo iz razloga što to nikada neće priznati, i što su u stanju da druge odbijaju praveći se večito pametni i sveznalice. To je samo iz razloga što oni smatraju da je sramota ne znati i nikada neće ni pitati druge za odgovore već će ih tražiti sami. Međutim, ako je bilo koji aspekt ovih dveju planeta dobro integrisan, tj. ako osoba shvati koje su njene mane i na čemu bi trebalo da radi, može dati izuzetan logički um, jaku koncentraciju, talenat za matematiku, preciznost i izrazitu mentalnu disciplinu. Sa ovim kontaktom rađaju se izuzetni pisci, političari kao i učitelji. Bitno je samo osloboditi se straha i sumnji.

Merkur – Uran

   Ovo je svakako jedan od interesantnijih kontakata u horoskopu, sudeći po tome šta ove dve planete predstavljaju. Merkur koji predstavlja znanje i praktičan um, svakako u kontaktu sa Uranom koji simbolizuje silu koja izaziva iznenadne izmene svesti i brze izlive novih zamisli daje određenu originalnost, genijalnost, kao i neobičnost u razmišljanju, izražavanju i rasuđivanju. Sa ovim kontaktom dobija se slika osobe koja nakon kratkog posmatranja stvari kaže eureka jer je došla na neku genijalnu ideju koja je rešenje problema. Merkur_u_susretu_s_drugim_planetama8To je um koji svakako može proizvesti sjajne, ali vrlo često i sumanute ideje. Ovim ljudima rešenja dolaze kao bljesak munje, a ne kao proizvod dugotrajnog i racionalnog razmišljanja. Ljudi u čijim kartama postoji kontakt ovih planeta su na neki čudan način povezani sa univerzumom. Međutim, negativan uticaj ovog kontakta može se izraziti i kao jedna vrsta nepraktičnosti i ekscentričnosti.

   Takođe, može se uočiti nervozan i netaktičan način izražavanja, nepoštovanja tuđeg vremena, vidljiva nervna napetost, drhtavica, nezgode izazvane brzopletim reakcijama (naročito sa strujom) rasejanost, a u najtežim slučajevima čak i nervni slomovi i epileptični napadi. Ono što osoba sa neusklađenim energijama ovih dveju planeta mora da nauči, je da razlikuje beskorisne, neprimenljive zamisli od onih koje su zaista izuzetne. Pored toga potrebno je da nauči da ponekad zaćuti, sasluša druge i proceni gde je njeno mesto u datoj situaciji. I najvažnije, neophodno je da poradi na nervnoj stabilnosti, strpljenju i samodisciplini. Ukoliko ne postoji dobro postavljen Saturn u natalnoj karti koji bi osobi dao ozbiljnost, formu i strpljenje, ove osobe će se rasipati u mnoštvu interesovanja i fascinacija. Kontakt Merkura i Urana svakako može dati najveće genijalce, ali i potpunu suprotnost, imaginaciju koja se graniči sa ludilom.

Merkur – Neptun

   Kontakt ovih planeta predstavlja spoj uma i mašte i snova. Ovde je govor inspirativan i nadahnut, a najprostija stvar se u njihovom izlaganju pretvara u priču prepunu opisa i slika. Mašta ovih ljudi je nepresušna i zbog toga često imaju zamišljen izraz lica, jer bilo da pričaju ili da slušaju, oni automatski pred sobom imaju žive slike. Ključne reči kontakta ovih planeta su kreativnost i maštovitost, ali ukoliko energija ovih planeta nije dobro integrisana može odvući osobu u drugu krajnost, u iluzije i opsenu, te im um mogu zarobiti u nekoj vrsti neprekidnog sna, u kome osoba gubi kontakt sa realnošću i stvarnim svetom. Zbog toga se kod ovog kontakta često mogu sresti ljudi koji su skloni obmanama I lažima, kako prema drugima tako i prema sebi.

   Merkur_u_susretu_s_drugim_planetama9Kako Neptun vlada svim opojnim sredstvima poput alkohola, droga i lekova, loše integrisana energija daće sklonost upravo ka ovim supstancama jer osoba ima potrebu da još više probudi svoju maštu. Ovo naravno samo još više vodi u usamljenost i gubljenje veza sa realnošću. Dobro integrisana energija Merkura i Neptuna je neprocenjivo blago u vidu kreativnosti. Veoma je važno da osoba pronađe kreativni kanal, koji će biti baza za primenu bogate imaginacije. To može biti pisano izražavanje u vidu poezije, bajki, okultnih romana ili scenarija za filmove jer na taj način svoju bezgraničnu maštu prenose u vidljivi oblik dostupan i drugima. Takođe, ukoliko je osoba disciplinovana i sklona nauci, može postati odličan hemičar, farmaceut ili lekar. Ovaj kontakt u svakom smislu pruža velike mogućnostu ukoliko osoba ne dozvoli da snovi i mašta vladaju njom, već da joj služe kao alat kojim stvara najlepša dela.

Merkur – Pluton

Merkur u svom kontaktu sa Plutonom dobija snagu i izdržljivost u večnom traganju za istinom i ovde se jasno može videti moć umnog prodora u dubine spoznaje. U bilo kom aspektu da se ove dve planete nađu, um postaje prodoran i naglašeno radoznao. Ovde je pored snage uma i snaga reči izuzetna i može se koristiti konstruktivno ili pak destruktivno, jer Pluton u svojoj prirodi sadrži oba ova svojstva. Na samoj osobi je izbor kako će ovaj kontakt koristiti. Konjunkcija naročito naglašava prodornost inteligencije i želju za otkrivanjem Merkur_u_susretu_s_drugim_planetama10nepoznatog i misterioznog, kao i želju da se sagleda istina i pravo stanje stvari. Kada su energije ovih dveju planeta dobro integrisane osoba poseduje klasičan detektivski um i posebno je nadarena da svaku opasnost prepozna još u povoju, kada je drugi ljudi neće ni naslutiti. Ove osobe mogu biti odlični psihoanalitičari.

U nepovoljnojm aspektu ove planete mogu dati veoma sarkastičnu osobu koja će viđenje situacije izneti na najistinitiji, ali i najgrublji način, bez trunke ulepšavanja. U naglašeno loše usklađenoj energiji Merkura i Plutona osoba će manipulisati mišljenjima ili informacijama, ulaziće u kontakte sa izuzetno opasnim ljudima, a u najtežim slučajevima biće majstor prevare i zločina. Može se destiti da svojim odlukama, a rukovođen fanatizmom ugrozi, pored svog, još mnogo tuđih života. Ovo mogu biti ljudi koji druge ne gledaju površno, već procenjuju njihove najdublje tajne i slabosti, a onda ukoliko jednog dana osete potrebu da se svete, to koriste kao svoje oružje. Da bi se izbegli problemi koje kontakt Merkura i Plutona može doneti potrebno je da se pojedinac suoči najpre sa svojim najdubljim tajnama, pronikne u svoj sopstveni svet i odstrani sve ono što ga koči u spoljnom izražavanju. Otklanjanje psiholoških barijera daje mogućnost da osoba postane istinski istraživač, borac za istinu koji se ne plaši sistema, detektiv koji otkriva zločinca i na osnovu beznačajnih tragova... Bilo šta da radi, ova osoba upoznaje tajnu, nalazi odgovore vođena hrabrošću da zakorači u sam centar nepoznatog, tamo gde se niko nije usudio da to učini pre njega.

Aspekti su veoma važan činilac natalne karte koji prikazuje izbalansiranost planetarnih energija. Bez obzira da li su harmonični ili napeti nose isti potencijal, a od pojedinca i njegove slobodne volje zavisi da li će uspeti da ih usavrši, a samim tim bude bolja, svesnija i zadovoljnija osoba.

Tatjana Milošević

Zabranjeno je kopiranje delova teksta ili celih tekstova bez saglasnosti autora. Moguće je postaviti link.

 
Rekli su o astrologiji
Preporuka astrološke literature
Poznati astrolozi
Kultura pod zvezdama